Lidzbark.pl
Baza wzorów dokumentów i formularzy

Baza wzorów dokumentów i formularzy

Drodzy Mieszkańcy, w związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku między innymi poprzez wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów (za wyjątkiem wydawania aktów zgonów) w celu ułatwienia załatwiania spraw drogą elektroniczną, stworzyliśmy dla Państwa „Bazę wzorów dokumentów i formularzy”, w której udostępniamy dokumenty do pobrania zarówno w wersji edytowalnej (Word) jak i w wersji PDF. 

 

Wydział Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej  

Wniosek WZ lub LICP aktualny 

Wniosek - zaświadczenie o ustaleniach planu miejscowego 

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby 

Wniosek-o-wydanie-aktów 

Wniosek o zmianę decyzji 

Wniosek - zaświadczenie rewitalizacja 

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Deklaracja - nieruchomości niezamieszkałe - firma, domki letniskowe 

Deklaracja - nieruchomości zamieszkałe 

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z MPZP  

Wniosek o wydanie aktów 

 

Lidzbarska Karta Mieszkańca

Wniosek o wydanie LKM - rodzinny 

Wniosek o wydanie LKM 

Oświadczenie o posiadaniu i prowadzeniu gospodarstwa rolnego na terenie Gminy Lidzbark 

Oświadczenie o rozliczaniu podatku w Urzędzie Skarbowym w Działdowie 

 

Karta Dużej Rodziny

Informacja_o_osobach_mogących_wyświetlać_Kartę_w_formie_elektronicznej 

Oświadczenie_dotyczące_władzy_rodzicielskiej 

Oświadczenie_o_planowanym_terminie_ukończenia_nauki_w_szkole_lub_szkole_wyższej 

Oświadczenie_o_pozostawaniu_w_dotychczasowej_rodzinie_zastępczej_lub_rodzinnym_domu_dziecka 

Wniosek_o_przyznanie_Karty_Dużej_Rodziny_lub_wydanie_duplikatu  

 

Wydział Finansowy

Wniosek - wielkość gospodarstwa  rolnego 

Wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych 

Deklaracja na podatek leśny 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu 

Wniosek o przeksięgowanie ZWROT nadpłaty 

Oświadczenie - psy 

Informacja o podatku leśnym 

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych 

Informacja o gruntach 

Deklaracja na podatek rolny 

Deklaracja na podatek od nieruchomości 

 

Geodezja i Ochrona Środowiska

WNIOSEK o dzierżawę 

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości 

WNIOSEK o sprzedaż gruntu 

Wniosek o sprzedaż lokalu 

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej 

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie  

wniosek o zmianę danych w rejestrze działalności regulowanej 

Wniosek o zmianę zezwolenia - ścieki 

Wniosek zezwolenie na usuniecie drzew 2020 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew osoby fizyczne 

Zgłoszenie złomu lub wywrotu 

Deklaracja zgłoszenia szamb

 

Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków

Wzór wniosku 

Oświadczenie de minimis, de minimis w rolnictwie 

Pełnomocnictwo 

Uchwała 

Formularz de minimis 

Formularz de minimis w rolnictwie 

Oświadczenie - dane osobowe 

Oświadczenie - likwidacja zbiornika 

Oświadczenie 

 

Kadry i działalność gospodarcza

Wniosek o jednorazowe zezwolenie (przedsiębiorca) 

Wniosek o jednorazowe zezwolenie 

Wniosek o wydanie zezwolenia 

 

Wydział Spraw Obywatelskich

Prośba o wydanie zaświadczenia 

Zgłoszenie pobytu stałego 

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca stałego pobytu 

Zgłoszenie pobytu czasowego 

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego 2021 

Wniosek o zaświadczenie o zameldowaniu 

 

 

Noclegi w Lidzbarku

Warto do nas zajrzeć i zostać dłużej. Ośrodki wczasowe, kolonijne, gospodarstwa agroturystyczne i obiekty bazy hotelowej pozwolą każdemu znaleźć odpowiednią dla siebie ofertę. U nas zachwycą się Państwo malowniczymi krajobrazami wypoczywając wśród jezior i meandrującej pośród lasów i łąk rzeki Wel.

Dowiedz się więcej