Lidzbark.pl
II Sesja Rady Miejskiej

II Sesja Rady Miejskiej

W dniu 15 maja 2024 r., o godz. 9.30 odbędzie się II sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku, ul. Sądowa 23, I piętro (wejście od strony Galerii „Nowa Przestrzeń”).

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad. 

4. Informacja o działalności międzysesyjnej Burmistrza. 

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Lidzbarka,

b) powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej  w Lidzbarku,

c) ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lidzbarku,

d) ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej   w Lidzbarku,

e) przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lidzbark w 2024 r.,

f) zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Lidzbark a Gminą Miasta Gdańska w przedmiocie powierzenia Gminie Miasta Gdańska realizacji zadań publicznych z zakresu promowania aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności w formie organizacji Kampanii „Rowerowy Maj’ w latach: 2024 - 2026,

g) przejęcia prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących bieżącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy Lidzbark,

h) określenia  sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Lidzbark  na rok 2024,

i) wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy do Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Wolne wnioski i informacje.

8. Zakończenie obrad.    

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Lidzbarku   

( - ) Agnieszka Kalisz

 

Noclegi w Lidzbarku

Warto do nas zajrzeć i zostać dłużej. Ośrodki wczasowe, kolonijne, gospodarstwa agroturystyczne i obiekty bazy hotelowej pozwolą każdemu znaleźć odpowiednią dla siebie ofertę. U nas zachwycą się Państwo malowniczymi krajobrazami wypoczywając wśród jezior i meandrującej pośród lasów i łąk rzeki Wel.

Dowiedz się więcej