Lidzbark.pl
III Sesja Rady Miejskiej

III Sesja Rady Miejskiej

W dniu 28 maja 2024 r., o godz. 14.00 w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku, ul. Sądowa 23, I piętro (wejście od strony Galerii „Nowa Przestrzeń”) odbędzie się III sesja Rady Miejskiej   w Lidzbarku.

 

Porządek obrad:

1.Otwarcie.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.Przedstawienie porządku obrad. 

4.Informacja o działalności międzysesyjnej Burmistrza. 

5.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2023 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań na 2024 rok.

6.Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2023 dla Gminy Lidzbark.

7.Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lidzbark z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2023 rok.

8.Podjęcie uchwał w sprawie:

a)uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2024-2038,

b)uchwalanie zmian do budżetu Gminy Lidzbark na 2024 rok,

c)udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Miasto Gdańsk,

d)określenia zasad, trybu udzielenia i sposobu rozliczenia dotacji celowej ze środków Gminy Lidzbark na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Lidzbark na lata 2024-2026,

e)wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych przy ulicy Zieluńskiej w Lidzbarku, 

f)nadania nazw ulic w miejscowości Jamielnik,

g)przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Lidzbark. 

9.Interpelacje i zapytania radnych.

10.Wolne wnioski i informacje.

11.Zakończenie obrad.    

            

https://youtube.com/live/GywDF9DvnoA?feature=share

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Lidzbarku   

( - ) Agnieszka Kalisz

 

Noclegi w Lidzbarku

Warto do nas zajrzeć i zostać dłużej. Ośrodki wczasowe, kolonijne, gospodarstwa agroturystyczne i obiekty bazy hotelowej pozwolą każdemu znaleźć odpowiednią dla siebie ofertę. U nas zachwycą się Państwo malowniczymi krajobrazami wypoczywając wśród jezior i meandrującej pośród lasów i łąk rzeki Wel.

Dowiedz się więcej