Lidzbark.pl
Informacja dotycząca debaty nad Raportem o stanie Gminy Lidzbark za 2023 rok

Informacja dotycząca debaty nad Raportem o stanie Gminy Lidzbark za 2023 rok

W dniu 19 czerwca 2024 r. odbędzie się V Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku. Podczas obrad sesji zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Lidzbark za 2023 rok, który obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad Raportem o stanie gminy, który jest dostępny pod linkiem: https://bip.umig.lidzbark.pl/artykul/130/6073/raport-o-stanie-gminy-lidzbark-za-rok-2023 Mieszkańcy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie można składać najpóźniej do dnia 18 czerwca 2024 r. do godziny 15:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Jednocześnie informuję, że obrady Rady Miejskiej są rejestrowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnicząc w sesji Rady Miejskiej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad Raportem o stanie Gminy  Lidzbark dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark oraz pod linkiem: https://bip.umig.lidzbark.pl/artykuly/21/tablica-ogloszen

Noclegi w Lidzbarku

Warto do nas zajrzeć i zostać dłużej. Ośrodki wczasowe, kolonijne, gospodarstwa agroturystyczne i obiekty bazy hotelowej pozwolą każdemu znaleźć odpowiednią dla siebie ofertę. U nas zachwycą się Państwo malowniczymi krajobrazami wypoczywając wśród jezior i meandrującej pośród lasów i łąk rzeki Wel.

Dowiedz się więcej