Lidzbark.pl
Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży działek budowlanych, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul.St. Batorego i K .Jagiellonczyka w Lidzbarku

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży działek budowlanych, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul.St. Batorego i K .Jagiellonczyka w Lidzbarku

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży działek budowlanych, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul.St.Batorego i K.Jagiellonczyka w Lidzbarku

INFORMACJA

BURMISTRZA LIDZBARKA

Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z  2014r., poz.581 z późn. zm.), Burmistrz Lidzbarka podaje do publicznej wiadomości, iż zostały przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niżej wymienione nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w obrębie 1 m.Lidzbark, przy ulicy Stefana Batorego i Kazimierza Jagiellończyka, zapisane w księdze wieczystej KW EL1D/00016091/1, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:   1)    Działka – nr  3/2  o  powierzchni -  0,1445ha CENA -        58.500,-zł (netto)                WADIUM -  5.850,-zł 2)    Działka – nr  3/3  o powierzchni 0,1457 ha CENA -        59.000,-zł (netto)                WADIUM -   5.900,-zł 3)    Działka – nr  3/4  o powierzchni 0,1227 ha CENA -        49.900,-zł (netto)                 WADIUM -   4.990,-zł 4)    Działka – nr  3/5  o powierzchni 0,1232 ha CENA -        50.000,-zł (netto)                WADIUM -   5.000,-zł 5)    Działka – nr  3/6  o powierzchni 0,1238 ha CENA -        50.300,-zł (netto)                WADIUM -   5.030,-zł 6)    Działka – nr  3/7  o powierzchni 0,1244 ha CENA -        50.500,-zł (netto)                WADIUM -   5.050,-zł 7)    Działka – nr  3/8  o powierzchni 0,1250ha CENA -        50.800,-zł (netto)                WADIUM -   5.080,-zł 8)    Działka – nr  3/9  o powierzchni 0,1347 ha CENA -        54.600,-zł (netto)                WADIUM -   5.460,-zł 9)    Działka – nr  3/10  o powierzchni 0,1109 ha CENA -        45.200,-zł (netto)                WADIUM -   4.520,-zł 10)    Działka – nr  3/16  o powierzchni 0,1225 ha CENA -        49.800,-zł (netto)                WADIUM -   4.980,-zł 11)    Działka – nr  3/21  o powierzchni 0,2166 ha CENA -        87.100,-zł (netto)                WADIUM -   8.710,-zł   Wykaz nieruchomości Nr 10/2015 został wywieszony na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku     w siedzibie budynku, oraz w mieście  na okres 21 dni tj.  w terminie  od 25.03.2015r. do 15.04.2015r.   Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 06.05.2015r.   Po tym terminie ogłoszony zostanie przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.  

BURMISTRZ  LIDZBARKA

                                                                                                                                       Maciej Sitarek

Noclegi w Lidzbarku

Warto do nas zajrzeć i zostać dłużej. Ośrodki wczasowe, kolonijne, gospodarstwa agroturystyczne i obiekty bazy hotelowej pozwolą każdemu znaleźć odpowiednią dla siebie ofertę. U nas zachwycą się Państwo malowniczymi krajobrazami wypoczywając wśród jezior i meandrującej pośród lasów i łąk rzeki Wel.

Dowiedz się więcej