Lidzbark.pl
Kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca w Dłutowie

Kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca w Dłutowie

Istnienie parafii pw. Św. Wawrzyńca w Dłutowie datuje się na 1280 r. W XIII – XIV w. Dłutowo uzyskało prawa miejskie, potwierdzone w 1532 r. nadaniem statutu i herbu. W 1576 r. znajduje się w spisie miast, ale już w 1578 r. funkcjonuje jako wieś. W 1994 r. decyzją Urzędu Rady Ministrów z dn. 21 grudnia 1994 r. nazwę Dłutowo zastąpiono nazwami: Stare Dłutowo – Wieś i Nowe Dłutowo – Wieś. W 1401 r. biskup płocki Jakub Korzkwi ufundował tu drewniany kościół, który spłonął w 1658 r. W 1693 r. z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego Kazimierza Rudzińskiego wzniesiono nowy, także drewniany kościół pw. Św. Wawrzyńca. Z zachowanych materiałów wizytacyjnych z 1775 r. wynika, że istniały w nim trzy ołtarze: główny ze św. Wawrzyńcem oraz obrazem Jezusa i Matki Bożej 1774 r., prawy z wizerunkiem św. Anny i lewy z obrazem Niepokalane Poczęcie Matki Bożej. Na wyposażeniu świątyni znajdowała się m.in. nowa monstrancja, puszki, kielichy i ornaty. Wymienia się także hojnych donatorów, do których należeli właściciele ziemscy Dłutowscy: Michał pan na Zdrojku i Dłutowie, Łukasz z Niedzborza, Stanisław i Jan oraz Mikołaj Narzymski z Ratowa. Sto lat później podniszczony kościół rozebrano i od 1894 r. rozpoczęto budowę nowego. Inicjatorem budowy kościoła był ks. W. Miecznikowski, fundatorem L. Wrotnowski, a projekt wykonał Stefan Szyller. Konsekracji kościoła pw. Św. Anny dokonano w 1905 r. świątynia znajduje się w centrum Dłutowa. Niedaleko kaplicy pochowani są uczestnicy powstania styczniowego. We wsi odkryto wczesnośredniowieczne cmentarzysko rzędowe. Kościół w Dłutowie Kościół w Dłutowie Źródło: B.Z. Perzyński Znane i mniej znane. Ciekawe miejsca i miejscowości w powiecie działdowskim, Działdowo 2015. Korekta: Bogdan Jarosław Rudziński, Prezes Stowarzyszenia Rudzińskich h.Prus III z Ziemi Ciechanowskiej

Noclegi w Lidzbarku

Warto do nas zajrzeć i zostać dłużej. Ośrodki wczasowe, kolonijne, gospodarstwa agroturystyczne i obiekty bazy hotelowej pozwolą każdemu znaleźć odpowiednią dla siebie ofertę. U nas zachwycą się Państwo malowniczymi krajobrazami wypoczywając wśród jezior i meandrującej pośród lasów i łąk rzeki Wel.

Dowiedz się więcej