Lidzbark.pl
Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztof Kamila Baczyńskiego w Lidzbarku

Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztof Kamila Baczyńskiego w Lidzbarku

„Lekcje po angielsku w LO w Lidzbarku” Z inicjatywy dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku, Doroty Sadowskiej oraz za zgodą Zarządu Powiatu Działdowskiego od roku szkolnego 2015/2016 uruchomiony zostanie nowy typ klasy – oddział z nauczaniem dwujęzycznym. Jest to klasa, w której proponuje się: zwiększoną liczbę godzin języka angielskiego (6 godzin tygodniowo jako minimum), dwa przedmioty nauczane w języku angielskim - geografia oraz historia i społeczeństwo, możliwość zdawania egzaminu maturalnego w języku angielskim z wybranych przedmiotów, regularny kontakt z rodzimymi użytkownikami języka. Ponadto szkoła ma obowiązek zorganizowania dla uczniów tej klasy wymiany międzynarodowej. Do klasy dwujęzycznej mogą uczęszczać uczniowie – absolwenci gimnazjum, którzy uzyskają pozytywny wynik sprawdzianu językowego (z języka angielskiego), który wykaże biegłość uczniów w posługiwaniu się językiem angielskim na poziomie B1 w sześciostopniowej skali poziomów biegłości w zakresie poszczególnych umiejętności językowych. Test przeprowadzony zostanie w Liceum Ogólnokształcącym w Lidzbarku, ul. Garbuzy: 23 czerwca 2015 r. o godz. 9:00. Jak podaje dyrektor szkoły podstawowym celem kształcenia w oddziałach dwujęzycznych jest swobodne porozumiewanie się w języku angielskim w mowie i piśmie, co zakłada wysoką skuteczność w komunikacji i poprawność językową. Liceum w Lidzbarku posiada odpowiednie warunki lokalowe i kadrowe, aby wprowadzić taki oddział do oferty na nowy rok szkolny. Właśnie w tym roku nauczyciel języka angielskiego kończy studia nadające kwalifikacje do nauczania geografii w języku angielskim. Dodatkowa oferta Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku przynieść może wymierne korzyści uczniom takiej klasy, ponieważ w ramach bezpłatnego systemu edukacji mogą uzyskać poziom biegłości w języku angielskim zbliżony do C1 w sześciostopniowej skali biegłości językowej. Daje to znaczny atut na rynku pracy oraz ułatwia sprawne funkcjonowanie w wielojęzycznych współczesnych społecznościach. Na podania gimnazjalistów czekają w LO w Lidzbarku od 11 maja do 22 czerwca 2015 roku. Pełna oferta LO w Lidzbarku na rok szkolny 2015/2016 przedstawia się następującą :
Klasa prawno – dziennikarska język polski oraz 2 przedmioty do wyboru spośród przedmiotów humanistycznych Zajęcia dodatkowe*: - Małe formy dziennikarskie - Warsztaty teatralne -I język obcy: j. angielski, - II język obcy (do wyboru): j. rosyjski, j. niemiecki. 30 miejsc
Klasa politechniczna 1.       Matematyka oraz 2 przedmioty do wyboru spośród przedmiotów przyrodniczych 2.       Zajęcia dodatkowe*: - Elementy biochemii - I język obcy: j. angielski, - II język obcy (do wyboru): j. rosyjski, j. niemiecki. 30 miejsc
Klasa akademicka Rozszerzenia z przedmiotów humanistycznych i przyrodniczych (3 do wyboru) - I język obcy: j. angielski, - II język obcy (do wyboru): j. rosyjski, j. niemiecki. 30 miejsc
Oddział dwujęzyczny – język angielski Przedmioty nauczane w języku angielskim: Geografia w I klasie zakres podstawowy Geografia w II i III klasie zakres rozszerzony Historia i społeczeństwo przedmiot uzupełniający w klasie II i III Pozostałe przedmioty rozszerzone do wyboru przez ucznia - I język obcy: j. angielski, - II język obcy: j. niemiecki 24 miejsca
   
Kontakt:
ul. Garbuzy 20 Lidzbark 13-230
Telefon: 23-6961318 http://lolidzbark.cba.pl/  

Noclegi w Lidzbarku

Warto do nas zajrzeć i zostać dłużej. Ośrodki wczasowe, kolonijne, gospodarstwa agroturystyczne i obiekty bazy hotelowej pozwolą każdemu znaleźć odpowiednią dla siebie ofertę. U nas zachwycą się Państwo malowniczymi krajobrazami wypoczywając wśród jezior i meandrującej pośród lasów i łąk rzeki Wel.

Dowiedz się więcej