Lidzbark.pl
Posiadasz Kartę Dużej Rodziny? Możesz zwiększyć limit zużycia energii elektrycznej do 3 MWh w 2023 r.

Posiadasz Kartę Dużej Rodziny? Możesz zwiększyć limit zużycia energii elektrycznej do 3 MWh w 2023 r.

Aby duże rodziny mogły skorzystać z zamrożenia cen prądu do limitu 3 MWh rocznie, niezbędne jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków. Duże rodziny muszą załączyć skan Karty Dużej Rodziny (ważny numer karty). Dokumenty należy złożyć w spółce energetycznej, w której gospodarstwo się rozlicza. Oświadczenie, zgodnie z zapisem w ustawie art. 9 ust. 9 ustawy, należy złożyć niezwłocznie, w postaci papierowej lub elektronicznej nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 roku.

 

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny obejmuje:

  • Gwarancję stosowania cen z roku 2022 w rozliczeniach z odbiorcami za dostawy energii w roku 2023,
  • Zwiększenie limitu preferencyjnego zużycia energii elektrycznej do 3MWh *
  •  

Mieszkańcy Gminy Lidzbark stosowne dokumenty mogą złożyć w Salonie sprzedaży Energa w Działdowie, ul. Waryńskiego 5.

 

Po przekroczeniu limitu w wysokości 3 MWh, za każdą zużytą kWh będzie rozliczany wg cen obowiązujących w taryfie danego przedsiębiorstwa z roku 2023, odpowiednio według ceny wolnorynkowej (obowiązującej z zapisów umownych pomiędzy nim, a jego sprzedawcą energii).

 

W jaki sposób wnioskować o przyznanie limitu 3 MWh przez posiadacza Karty Dużej Rodziny?

  • Posiadacz Karty powinien złożyć OŚWIADCZENIE do przedsiębiorstwa energetycznego (wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią lub dystrybucją energii elektrycznej) o spełnianiu przez tego odbiorcę warunków pozwalających uznać go za odbiorcę uprawnionego.
  • Składając oświadczenie posiadacz Karty podaje numer Karty Dużej Rodziny
    i załącza kopię tej Karty (przedsiębiorstwo może żądać do wglądu ważną Kartę).

Rodzic, który nabył uprawnienia do KDR w trakcie 2023 r. lub nabył nieruchomość może złożyć oświadczenie, jednak limit zużycia energii stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., rozpoczynając od miesiąca, w którym złożono oświadczenie.

 

Załączniki: https://www.lidzbark.pl/upload/1675942022Oswiadczenie odbiorcy uprawnionego.pdf

Noclegi w Lidzbarku

Warto do nas zajrzeć i zostać dłużej. Ośrodki wczasowe, kolonijne, gospodarstwa agroturystyczne i obiekty bazy hotelowej pozwolą każdemu znaleźć odpowiednią dla siebie ofertę. U nas zachwycą się Państwo malowniczymi krajobrazami wypoczywając wśród jezior i meandrującej pośród lasów i łąk rzeki Wel.

Dowiedz się więcej