Lidzbark.pl
Poznawajmy przeszłość i twórzmy przyszłość

Poznawajmy przeszłość i twórzmy przyszłość

Projekt "Poznawajmy przeszłość i twórzmy przyszłość" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Projekt skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej w Kiełpinach. Realizatorem Projektu jest Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko - Mazurska, partnerem Gmina Lidzbark natomiast jednostką bezpośrednio realizującą projekt Szkoła Podstawowa w Kiełpinach. Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Szkoły poprzez uczestnictwo w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach krajoznawczych i kolonii edukacyjnej. W ramach projektu w Szkole Podstawowej w Kiełpinach realizowane będą następujące zajęcia pozalekcyjne:
  • Polonistyczne, dla uczniów klas IV - VI;
  • Edukacja regionalna, dla uczniów klas I - VI;
  • J. angielski, dla uczniów klas V - VI;
  • Komputerowe, dla uczniów klas IV - VI;
  • Matematyczne, dla uczniów klas I - VI;
  • Artystyczno - muzyczne, dla uczniów klas I - III;
  • Sportowe, dla uczniów klas III - VI;
  • Koło Młodego przyrodnika, dla uczniów klas I - III;
  • Koło przyrodniczo - ekologiczne, dla uczniów klas IV - VI;
  • Koło edukacji europejskiej, dla uczniów klas IV - VI.
W ramach Klubu Aktywnego Obywatela, w szkole będą odbywały się zbiórki harcerskie których tematyka będzie obejmowała m.in. edukację obywatelską, pierwszą pomoc, krajoznawstwo, profilaktykę uzależnień. Ponadto zorganizowane zostaną 4 wycieczki krajoznawcze oraz 14. dniowa kolonia w Zakopanem.Udział w oferowanym projekcie jest bezpłatny. Zapraszamy na stronę projektu: http://www.poznawajmyprzeszlosc.warminskomazurska.zhp.pl/

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Noclegi w Lidzbarku

Warto do nas zajrzeć i zostać dłużej. Ośrodki wczasowe, kolonijne, gospodarstwa agroturystyczne i obiekty bazy hotelowej pozwolą każdemu znaleźć odpowiednią dla siebie ofertę. U nas zachwycą się Państwo malowniczymi krajobrazami wypoczywając wśród jezior i meandrującej pośród lasów i łąk rzeki Wel.

Dowiedz się więcej