Lidzbark.pl
Konsultacje programu ochrony zwierząt bezpańskich

Konsultacje programu ochrony zwierząt bezpańskich

5 marca br. w Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku odbyło się spotkanie dotyczące programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w gminie Lidzbark. Wzięły w nim udział władze gminy, tj. Burmistrz Lidzbarka oraz Zastępca Burmistrza Lidzbarka, przedstawiciele Straży Miejskiej w Lidzbarku, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku, lekarze weterynarii prowadzący praktykę zawodową na terenie gminy oraz mieszkańcy Lidzbarka. Podczas spotkania przedstawiono idee, zasady i cele podjęcia przez Radę Miejską w Lidzbarku uchwały w sprawie ww. programu. Podano również koszty funkcjonowania programu związane m.in. z wykonywaniem zabiegów weterynaryjnych, zakupem karmy dla zwierząt oraz przekazywaniem zwierząt do schroniska. Ponadto przedstawiono zamierzenia władz gminy dot. m.in. współpracy z nowopowstałym schroniskiem dla zwierząt bezdomnych w miejscowości Tatary k. Nidzicy. Podczas spotkania rozgorzała dyskusja na temat możliwości i sposobów ograniczenia bezdomności zwierząt, edukacji ludności w tym zakresie oraz o metodach walki ze zjawiskiem, np. poprzez wprowadzenie systemu elektronicznego znakowania zwierząt oraz ewentualnych, związanych z tym ulgach podatkowych. Poruszano także kwestie dotyczące sposobów załatwiania codziennych problemów związanych np. ze zgłaszaniem przebywania bezpańskich zwierząt, adopcją i informowaniem społeczeństwa o możliwościach adopcyjnych (tablice ogłoszeń, Internet itp.).

Noclegi w Lidzbarku

Warto do nas zajrzeć i zostać dłużej. Ośrodki wczasowe, kolonijne, gospodarstwa agroturystyczne i obiekty bazy hotelowej pozwolą każdemu znaleźć odpowiednią dla siebie ofertę. U nas zachwycą się Państwo malowniczymi krajobrazami wypoczywając wśród jezior i meandrującej pośród lasów i łąk rzeki Wel.

Dowiedz się więcej