Lidzbark.pl
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Lidzbark 2023”

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Lidzbark 2023”

Gmina Lidzbark informuje, że realizacja zadania pn.

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Lidzbark” 

w 2023 roku 

jest dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, na podstawie umowy dotacji

Nr 000338/23/03043/OZ-LZ/D z dnia 27 września 2023 r. 

 

Koszt kwalifikowany zadania wynosi 70 000 zł, a jego koszt całkowity 71070,00 zł.   

Kwota dofinansowania wynosi do 85 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, tj.  59 500,00 zł i jest zgodna z następującym montażem finansowym:

- udział środków udostępnionych przez NFOŚiGW wynosi do 75 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, tj. 52 500,00 zł.

- udział środków udostępnionych przez WFOŚiGW w Olsztynie wynosi do 10 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, tj. 7 000,00 zł,

- pozostałe koszty zadania w wysokości 11 570, 00 zł zostaną pokryte
 z budżetu gminy. 

 

 

 

Korzystamy z dofinansowania 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

 

www.wfosigw.olsztyn.pl

 

Noclegi w Lidzbarku

Warto do nas zajrzeć i zostać dłużej. Ośrodki wczasowe, kolonijne, gospodarstwa agroturystyczne i obiekty bazy hotelowej pozwolą każdemu znaleźć odpowiednią dla siebie ofertę. U nas zachwycą się Państwo malowniczymi krajobrazami wypoczywając wśród jezior i meandrującej pośród lasów i łąk rzeki Wel.

Dowiedz się więcej