Lidzbark.pl

Zmiany w gospodarce odpadami

Odpady będą zbierane częściej

Pan Kazimierz Kordecki – przewodniczący Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku w dniu 30.12.2014 r. poinformował, że po analizie roku 2014 postanowiono zwiększyć częstotliwość odbioru odpadów na terenach wiejskich z jednego wywozu miesięcznie na dwa razy w miesiącu. Natomiast w mieście w zabudowie wielorodzinnej, od początku tego roku odpady segregowane zabierane będą dwa razy w tygodniu. Zmieniono także częstotliwość odbioru popiołu. W sezonie letnim będzie od odbierany raz w miesiącu, w sezonie zimowym dwa razy.

Przedsiębiorcy zapłacą więcej

Instytucje, zakłady, firmy, które są zarejestrowane mają obowiązek złożenia deklaracji i określić ilość odpadów komunalnych wytworzonych w swoich podmiotach do odbioru. Związek określił dwie grupy stawek w zależności, czy dana firma decyduje się segregować odpady czy nie. Wg cennika jeden pojemnik z odpadami segregowanymi trzeba będzie zapłacić 7 zł. Firmy niesegregujące odpadów zapłacą za jeden pojemnik 30 zł. Cena ta dotyczy jednak dwóch wywozów. Jeżeli ktoś zadeklaruje, że będzie miał odpady mieszane i będzie ich miał 240 litrów miesięcznie, to może nam w deklaracji zgłosić jeden pojemnik 120-litrowy, bo on w ciągu miesiąca będzie obsłużony dwa razy. Znacznie wzrosła cena za wywóz odpadów zmieszanych z 300 zł na 1 300. Wywozy odpadów zmieszanych odbywają się także dwa razy w miesiącu co daje kwotę 650 zł za jeden wywóz.

Dla kogo nowe deklaracje?

Nowa deklaracje powinni złożyć wszyscy, który mają zarejestrowaną działalność gospodarczą. Ci, który prowadza działalność w domu, tj. biuro rachunkowe czy kancelaria prawna, muszą złożyć deklaracje zerową, ponieważ ta opłata jest już w kwocie, którą wnosi się za nieruchomość zamieszkałą. Jeżeli ktoś w zakładzie pracy prowadzi działalność budowlaną, na swoją bazę, ale tych ludzi bezpośrednio nie ma, to właściciel powinien złożyć deklaracje i określić czy chce jeden pojemnik czy nie.

Źródło: Tygodnik Działdowski

Noclegi w Lidzbarku

Warto do nas zajrzeć i zostać dłużej. Ośrodki wczasowe, kolonijne, gospodarstwa agroturystyczne i obiekty bazy hotelowej pozwolą każdemu znaleźć odpowiednią dla siebie ofertę. U nas zachwycą się Państwo malowniczymi krajobrazami wypoczywając wśród jezior i meandrującej pośród lasów i łąk rzeki Wel.

Dowiedz się więcej