O G Ł O S Z E N I E    o   P R Z E T A R G U

O G Ł O S Z E N I E    o   P R Z E T A R G U Na podstawie art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r